tirsdag 17. november 2009

Livet og fortellingen"Du lever bare to ganger. Du lever først i det opplevde livet, og deretter lever du i dine fortolkninger av erfaringen. Dette er sant for forfatteren, men også for alle andre mennesker. Vi har både en frihet og et ansvar for våre egne fortellinger om hva vi opplever".

Andre Brink i intervju gjennomført av Finn Skårderud,
Aftenposten 15.11.09.