onsdag 7. mai 2008

En komparativ høstnatt på Akershus...

Fire ulike kilder gir fire svært ulike fremstillinger av hva som faktisk skjedde den natten Quisling ble henrettet. Hvordan kan dette brukes i undervisningssammenheng?

De fire kildene er et ypperlig utgangspunkt til å øve på å se samme hendelse fra flere synsvinkler, og på å vurdere kilder kritisk. Hvem forteller hva til hvem? Hvorfor? og hvordan vurdere troverdighet?

1) Elevene får utdelt de fire ulike kildene uten opphavsmann. Første oppgave går ut på å lese kildene og finne frem til forskjeller og likheter i beretningene. Dette kan gjøres individuelt eller i grupper. Er det mulig på bakgrunn av disse kildene å rekonstruere hva som faktisk skjedde?

2) Elevene kan deretter i grupper diskutere hva slags beretninger dette er, og hvilken ståsted fortelleren har. Hva formidler teksten? Hva ønsker fortelleren å oppnå /hvem appellerer han til?

3) Elevene får nå utdelt bakgrunnsinformasjon om beretterne. Stemmer dette overens med det de kom frem til i opppgave 2? var det noe de forsto bedre/som kom tydeligere frem i lys av de nye opplysningene?

4) Troverdighet: Hva kan man si om kildenes troverdighet? Er det noe som taler for at dene ene eller andre kilde er mer troverdig enn en annen?

1 kommentar:

historie sa...

Dette er en meget bra bloggside!
Du får frem problemstillingene og kommenterer nettstedene på en grei måte. Dette er mitt forsøk på å sende kommentar! See you!
Kirsten....