onsdag 7. mai 2008

Norges unionsoppløsning i det store og det små

eller sett fra ulike ståsted...

Her er et litt overflatisk innlegg om to nettsider som kan brukes i undervisning i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905 i et norsk og et internasjonalt perspektiv.

Nettsiden http://www.nb.no/baser/1905/ er laget for å gi informasjon om unionsoppløsningen og er rettet mot både norske og svenske skoleelever.

Den neste nettsiden viser viktige hendelser i verdenshistorien i en tidslinje:
http://din-timelines.com/1905_timeline.shtml (se på juni spesielt og 1905 generelt)

Kan disse to nettstedene brukes i et komparativt øyemed? Kan man ved å sammenlikne disse to nettstedene si noe om hvor viktig/ stor begivenhet unionsoppløsningen var i Norge vs. i internasjonal sammenheng?

Begge nettsidene er siktet inn på lek og læring:
på den norske nettsiden kan man både klikke seg rundt og lese diverse informasjon eller evt. jobbe med konkrete oppgaver fra læreren/nettoppgaver. På den internasjonale (og selvsagt noe overflatiske) nettsiden, kan man leke seg litt med morsom faktakunnskap og årstall. Hva skjedde? Hvor viktig var det? (alvorlig, finurlig, med konsekvenser for større deler av verden/konsekvenser for mange menneskers liv osv.)

1 kommentar:

Kirsti Engelien sa...

1905 nettstedet er jo en av de beste som er laget i Norge. Du har rett i at en der finner mye bra, blant annet bilder og film som jo ofte er vanskelig å finne ellers. En god ide til undervisning er også å bruke lydfilene som finnes der, blant annet med Kong Haakon VII første tale i Norge. Den vil gjøre seg veldig fint sammen med ulike bilder i en presentasjon eller i en Photo Story.