lørdag 15. september 2012

Å lese, å skrive

I Aschehoug Litteratur, høsten 2012, en forfatter jeg gleder meg til å lese: "Aldri ensom i bøkenes verden / Med ordene som venner / Et helt liv har jeg levd blant bøker, fantasiprodukter og oppdiktede historier. Ja, hvorfor leser og skriver jeg egentlig? For meg tjener lesingen og skrivingen samme sak. Det hjelper meg til å finne ut av meg selv og den verdenen som omgir meg. Jeg leser og skriver for å se klarere, for å fullføre og presisere følelser og tanker. Fremfor alt for å oppdage ikke det jeg allerede vet, men slikt som fremdeles er dunkelt, halvt bevisst, mer eller mindre ukjent for meg, for jeg vil trenge inn i enskjult virkelighet og se ting på en ny måte. I denne forbindelsen kan ikke engnang avanser psykologisk forskning måle seg med hva diktningen makter å få til. Når jeg leser eller skriver, er jeg aldri ensom, til tross for at det sett utenfra er en ensom beskjeftigelse, en isolert virksomhet. Men på et annet plan skaffer det meg en rik omgangskrets. Når jeg leser, trenger jeg inn i et annet menneskes forestillingsverden, og når jeg skriver, henvender jeg meg til mine medmennesker. disse aktivitetene holder mitt sinn levende gjennom å utvide fantasiens, følelsenes og lekens domener. I litteratur er ingenting hellig. Den er et resultat av drømmer, tanker, følelser og fantasier som aldri stivner til dogmer. Den er en evig samtale mellom mennesker." Gabi Gleichman

1 kommentar:

Unknown sa...

Heklehatt. Det er så lenge siden, men jeg synes du sitter litt fast i meg fordi du var den første bokbloggeren jeg ble kjent med. Nå skal jeg gi ut bok, og jeg vil gjerne gi deg en i gave. Men du må sende meg adressen din til lise@snirkelsnakk.no

Hilsen MEG