fredag 12. desember 2008

Kvinner og publisering

Fakta: Kvinner i det akademiske miljø publiserer mindre enn menn. Fakta: Kvinner publiserer i mindre prestisjetunge tidsskrifter enn menn. Hvorfor er det slik, og kan/bør man gjøre noe med det? Henger det sammen med at kvinner gjemmer seg bort mens menn "guts'er"?

Flere fakta: Kvinner bruker mer tid på veiledning og undervisning enn menn. De bruker også mer tid på å samtale med studenter, og de tar på seg flere verv. Dette belyser saken fra en annen side. Bør kvinner ta seg mindre av studentene? Bør menn begynne å bry seg mer? Er det viktigere å publisere enn å kommunisere? Spørsmålet blir om det bør gjøres noe med dette på systemnivå, eller om det er opp til den enkelte å prioritere. For det det koker ned til, er at det er et spørsmål om prioritering.

Jeg var på seminar med disse temaene i fokus i går. Det var foredrag og også en interaktiv workshop ledet av canadiske Abby Day. Det var både tankevekkende, hyggelig og nyttig.

Day poengterte nettopp dette med fokus: Det å publisere er et valg. Det å få til noe, er å sette av tid til det. Men ikke bare det: På den avsatte tiden må man være fokusert. Intenst konsentrert. Slik trenger du bare 15 minutter på noe som ellers kunne tatt fire timer.

Day kom også med konkrete tips til arbeidsstrategier. Formuler tema for deg selv: hva skal du skrive om. hvem skriver du for? hvorfor? hvilken forskjell utgjør det? Når du har formulert dette, kan du begynne å skrive. Avslutningsvis sier hun:
  • Det er ikke et spørsmål om tid, men om fokus.
  • Støtt hverandre.
  • Fortsett å forsøke!

2 kommentarer:

asterix sa...

Les mer om kvinner og publisering på UiO her: http://www.hf.uio.no/hf-aktuelt/2008/uke45/leder.html

Janke sa...

Jeg tror at mange kvinner føler større ansvar for studentene enn menn. Dette gjelder kanskje ikke i like høy grad for den yngste garde veiledere/forelsere. Dette går selvsagt ut over publiseringen. Mitt inntrykk er at menn er flinkere til å be om tilbakemeldinger på tekster de skriver - å gjøre sine egne tekster til et diskusjonstema. På denne måten får de mye "gratis". Men det er mulig jeg tar feil og at dette varierer fra institusjon til institusjon. At kvinner kan bli mindre flink pike og mer gutsy tror jeg stemmer.